-       Perdona, perdona! El professor ha demanat que esperem fora.

Si hi ha alguna cosa important en teatre és CAMINAR.

Tots els professors de teatre que he tingut durant la meua vida m’han fet caminar. 549 palabras más