Etiquetas » 2012

Underworld: Awakening (2012) Movie Review

Well, here are are, the last Underworld review until the release of Underworld 5: Blood Wars, which comes out early next year.  If I decide to throw in the EU-exclusive PS2 game “Underworld: The Eternal War” before then, great.   902 palabras más

Movie Reviews

The Avengers (DVD, 2012)

The Avengers (DVD, 2012)
$7.50End Date: Tuesday Nov-1-2016 15:51:44 PDTBuy It Now for only: $7.50Buy It Now | Add to watch list
The Avengers (Blu-ray/DVD, 2012) Marvel Disney… 16 palabras más

Người nhà quê

Hòn đá cuội – 24/09/2012

Người nhà quê thật thà chân chất
Cười hề hề trời đất còn đâu
Ấy mà tình nghĩa thâm sâu… 152 palabras más

Thơ Tự Do

Tiền

Hòn đá cuội – 09/2012

Tiền là giấy bạc, tiền polyme
Tiền nỗi đam mê,khêu lòng thèm khát
Tiền mang tiếng ác, kẻ khát máu người… 156 palabras más

Thơ Tự Do

Nguyện ra đi

Hòn đá cuội – 24/09/2012

Người đã yêu chân thành và say đắm
Để bây giờ tình mắt lấm mi loan
Tình duyên là số trời ban… 60 palabras más

2012