Etiquetas » Basura

Basura Witness

“. . . but what did I know then? And only a bit more now.”
B.D., central character in Jim Harrison’s collection of novellas, Brown Dog, referring to his younger self, compared to his present day self, as he considers the passage of many years, and the scant wisdom attained despite the passage of time… 940 palabras más

Basura

Basura Trump's Parade, Fashion Edition

Basura 2-8-18
The Emperor’s New Clothes (updated)

“Life isn’t about finding ourself. Life is about creating yourself.”
George Bernard Shaw

What will Don wear for the big parade? 658 palabras más

Basura

Basura Border Wall

“A man’s at odds to know his mind, because his mind is all he has to know it with. He can know his heart, but he don’t want to. 440 palabras más

Basura

Pahayag mula sa Tanggapan ng Punongbayan Ukol Pagbaha

Ang naranasang pagbaha sa Zone 4 at Zone 2 sa Barangay Bagong Nayon, batid natin, ay matagal ng perwisyo sa ating mga kababayan na nakatira diyan.

605 palabras más
Baliwag News Service

Basura Cockburn Town

Basura
1-27-18
Cockburn Town
“Tell me, what do you plan to do
With your one wild and precious life?”
Mary Oliver, from her anthology of poetry… 1.016 palabras más

Basura

Inter-Agency Meeting Isinagawa ukol sa mga Pagbaha.

Baliwag, Bulacan – Matapos nga ang naranasang pagbaha noong isang taon sa brgy. Tangos at ang mala tag-ulang baha na sinapit ng ating mga kababayan sa Brgy. 495 palabras más

Intentando reducir nuestra basura

Dicen que tener hijos te cambia, tienen razón, aun así, no sabía en qué medida, uno de los mayores cambios fue mi preocupación por el medio ambiente. 480 palabras más

Español