10-րդ դասարանի հետ սովորում ենք  մի քանի իսպաներեն պարզ բանաստեղծություններ տարբեր հեղինակներից` փորձելով դրանց հայերեն գրական թարգմանությունը  կատարել (Մաչադո, Ներուդա, Բեքեր, ժողովրդական քառյակներ) 9 palabras más