Etiquetas » Cedula

Kumukuha ng Cedula, Dumagsa Ngayon Araw

Baliwag, Bulacan – Dumagsa nga buong araw ang mga kumukuha ng Community Tax Certificate o Cedula kasabay ng unang araw na bukas ang mga tanggapan ng pamahalaan. 88 palabras más

Baliwag News Service

I Should have been a Thief

I am so bummed! I mean I feel like a really missed my calling! I should have been a thief.

I have learned about some of my very interesting hidden talents since moving to Uruguay. 467 palabras más

Montevideo