Etiquetas » Changmin

8. Bi Kịch

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Changmin rời đi. Cảm giác cô đơn không khi nào ngừng đeo bám con tim mỏi mệt bởi lẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới chưa bao giờ là điều dễ dàng. 1.062 palabras más

Stay With Me Tonight (Chapter 1)

STAY WITH ME TONIGHT

{ a fanfiction by Atatakai-chan }
poster by 
Atatakai-chan

|| AURomance — Chaptered — ||

starring
SHINee Jonghyun  1.766 palabras más

Romance

October 1006 Pati Pati 2006 ☆MembersVer☆

Look At Their Features…I Like Them, They Are Really The Most Handsome Ever

YUNHO

JAEJOONG

JUNSU

YOOCHUN

CHANGMIN

Source & Credits : As Tagged, Flipper, Melite-Hero, JYJShinki.Wordpress

Sharing: JYJShinki.Wordpress

DBSK

October 1006 Pati Pati 2006

How Gorgeous​ Are Our TOHOSHINKI…Let’s Check Out!!!

Source & Credits : As Tagged, Flipper, ICHIGO, JYJShinki.Wordpress

Sharing: JYJShinki.Wordpress

DBSK

October 1006 Arena37C 2006 ☆Changmin Ver☆

Childish-ssi チャンミン

Source & Credits : As Tagged, WBC, JYJShinki.Wordpress

Sharing: JYJShinki.Wordpress

DBSK

October 1006 Arena37C 2006

Again In Arena37C, It Is About ‘SKY Single’ & ‘SKY TOUCH EVENT’
I wish I Were There….

Source & Credits : As Tagged, WBC, JYJShinki.Wordpress

Sharing: JYJShinki.Wordpress

DBSK

October 1006 Appealing 2006 ☆Members Ver☆

YH

JJ

JS

YC

CM

Source & Credits : As Tagged, JYJShinki.Wordpress

Sharing: JYJShinki.Wordpress

DBSK