Etiquetas » Galeria De Fotos

Música a Salgar

Aquí unes imatges i un petit video record del concert del passat 10 de febrer a l’Església del Santuari de Sta. Maria de Salgar, al terme municipal de Foradada (La Noguera, Lleida). 13 palabras más

Duo Bruyères

Bufa la Fusta 2018, primera parada: Reus

Fantàstica experiència aquest trimestre amb els concerts educatius i el quartet de fustes de Camerata XXI. L’espectacle “Bufa la Fusta”, conduït per Frederic Sesé és divertidíssim, tant pels músics com pels nens que venen al concert. 16 palabras más

Activitats Didàctiques

The Surprising Reason Swearing Is Good For You

{“contentType”:”NEWS_STORY”,”id”:{“value”:”428baa3dbe3f727683c43c527af4305c”,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/428baa3dbe3f727683c43c527af4305c”},”originId”:”Whimn-100411″,”origin”:”WORDPRESS”,”channel”:”NONE”,”title”:”The Surprising Reason Swearing Is Good For You”,”altTitle”:””,”subtitle”:”The Surprising Reason Swearing Is Good For You”,”description”:”

Bloody brilliant. “,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/link\/428baa3dbe3f727683c43c527af4305c”,”canonicalOverride”:”https:\/\/nypost.com\/2018\/01\/20\/why-you-should-totally-drop-that-f-bomb\/”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”nypost.com”,”creditedSource”:”whimn.com.au”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-01-23T03:57:08.000Z”,”dateLive”:”2018-01-23T08:00:35.000Z”,”customDate”:”2018-01-22T23:03:34.000Z”,”dateCreated”:”2018-01-22T23:19:37.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”thumbnailImage”:{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”a8d1f6906e49dfdb1c2a525421eb8e4f”,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/a8d1f6906e49dfdb1c2a525421eb8e4f”},”originId”:”Whimn-9471-spp_thumbnail”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Photo: Stocksy”,”description”:”Photo: Stocksy”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/a8d1f6906e49dfdb1c2a525421eb8e4f”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Whimn”,”creditedSource”:”Whimn”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateLive”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateCreated”:”2017-02-28T06:56:16.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[],”authors”:[],”domains”:[],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”felicityharley”,”systemOriginUpdated”:”WORDPRESS”,”domainOriginUpdated”:”Whimn”,”urlTitle”:”photo-stocksy”,”revision”:12,”format”:”jpeg”,”width”:100,”height”:75,”imageName”:”swearyselfhelp”,”imageType”:”THUMBNAIL”,”sourceImageId”:”Whimn-9471″},”related”:[{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”8e82dfa73dee72573dfa418b4e6f4817″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/8e82dfa73dee72573dfa418b4e6f4817″},”originId”:”Whimn-9471-major_event”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Photo: Stocksy”,”subtitle”:”Photo: Stocksy”,”description”:”Photo: Stocksy”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/8e82dfa73dee72573dfa418b4e6f4817″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Whimn”,”creditedSource”:”Whimn”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateLive”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateCreated”:”2017-02-28T06:56:16.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[],”authors”:[],”domains”:[],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”hannahroseyee”,”systemOriginUpdated”:”WORDPRESS”,”domainOriginUpdated”:”Whimn”,”urlTitle”:”photo-stocksy”,”revision”:13,”containerTypes”:[“PRIMARY”,”SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:650,”height”:366,”imageName”:”swearyselfhelp”,”imageType”:”PRIMARY”,”sourceImageId”:”Whimn-9471″},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”2e98f08469ead35fb0e385926b723d4d”,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/2e98f08469ead35fb0e385926b723d4d”},”originId”:”Whimn-9471-promo_thumbnail”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Photo: Stocksy”,”subtitle”:”Photo: Stocksy”,”description”:”Photo: Stocksy”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/2e98f08469ead35fb0e385926b723d4d”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Whimn”,”creditedSource”:”Whimn”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateLive”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateCreated”:”2017-02-28T06:56:16.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[],”authors”:[],”domains”:[],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”hannahroseyee”,”systemOriginUpdated”:”WORDPRESS”,”domainOriginUpdated”:”Whimn”,”urlTitle”:”photo-stocksy”,”revision”:11,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:149,”height”:86,”imageName”:”swearyselfhelp”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”Whimn-9471″},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”635081fd8366462cb13fcce08fb3487c”,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/635081fd8366462cb13fcce08fb3487c”},”originId”:”Whimn-9471-story_crop”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Photo: Stocksy”,”subtitle”:”Photo: Stocksy”,”description”:”Photo: Stocksy”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/635081fd8366462cb13fcce08fb3487c”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Whimn”,”creditedSource”:”Whimn”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateLive”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateCreated”:”2017-02-28T06:56:16.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[],”authors”:[],”domains”:[],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”hannahroseyee”,”systemOriginUpdated”:”WORDPRESS”,”domainOriginUpdated”:”Whimn”,”urlTitle”:”photo-stocksy”,”revision”:13,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:316,”height”:237,”imageName”:”swearyselfhelp”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”Whimn-9471″},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”ac1010f7e72d3cacc06b18aca9e341ec”,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/ac1010f7e72d3cacc06b18aca9e341ec”},”originId”:”Whimn-9471-story_portrait”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Photo: Stocksy”,”subtitle”:”Photo: Stocksy”,”description”:”Photo: Stocksy”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/ac1010f7e72d3cacc06b18aca9e341ec”,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Whimn”,”creditedSource”:”Whimn”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateLive”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateCreated”:”2017-02-28T06:56:16.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[],”authors”:[],”domains”:[],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”hannahroseyee”,”systemOriginUpdated”:”WORDPRESS”,”domainOriginUpdated”:”Whimn”,”urlTitle”:”photo-stocksy”,”revision”:11,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:316,”height”:421,”imageName”:”swearyselfhelp”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”Whimn-9471″},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”3bcdbd8dc51f87d3a1ce326f99884e04″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/3bcdbd8dc51f87d3a1ce326f99884e04″},”originId”:”Whimn-9471-tablet_thumbnail”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Photo: Stocksy”,”subtitle”:”Photo: Stocksy”,”description”:”Photo: Stocksy”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/3bcdbd8dc51f87d3a1ce326f99884e04″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Whimn”,”creditedSource”:”Whimn”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateLive”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateCreated”:”2017-02-28T06:56:16.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[],”authors”:[],”domains”:[],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”hannahroseyee”,”systemOriginUpdated”:”WORDPRESS”,”domainOriginUpdated”:”Whimn”,”urlTitle”:”photo-stocksy”,”revision”:11,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:196,”height”:110,”imageName”:”swearyselfhelp”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”Whimn-9471″},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”3a206af49a4f96664f236d890be9c6e7″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/3a206af49a4f96664f236d890be9c6e7″},”originId”:”Whimn-9471-full_width”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Photo: Stocksy”,”subtitle”:”Photo: Stocksy”,”description”:”Photo: Stocksy”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/3a206af49a4f96664f236d890be9c6e7″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Whimn”,”creditedSource”:”Whimn”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateLive”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateCreated”:”2017-02-28T06:56:16.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[],”authors”:[],”domains”:[],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”hannahroseyee”,”systemOriginUpdated”:”WORDPRESS”,”domainOriginUpdated”:”Whimn”,”urlTitle”:”photo-stocksy”,”revision”:11,”containerTypes”:[“SUBSTITUTE”],”format”:”jpeg”,”width”:1000,”height”:563,”imageName”:”swearyselfhelp”,”imageType”:”SUBSTITUTE”,”sourceImageId”:”Whimn-9471″},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”edc672eea4dfc4a0e214f08b21f8f4e6″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/edc672eea4dfc4a0e214f08b21f8f4e6″},”originId”:”Whimn-100419-major_event”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Photo: Getty”,”subtitle”:”Photo: Getty”,”description”:”Photo: Getty”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/edc672eea4dfc4a0e214f08b21f8f4e6″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Whimn”,”creditedSource”:”Whimn”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateLive”:”2018-01-23T00:50:47.000Z”,”dateCreated”:”2018-01-22T23:18:46.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[],”authors”:[],”domains”:[],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”hannahroseyee”,”systemOriginUpdated”:”WORDPRESS”,”domainOriginUpdated”:”Whimn”,”urlTitle”:”photo-getty”,”revision”:2,”containerTypes”:[“EMBEDDED”],”format”:”png”,”width”:650,”height”:366,”imageName”:”Swear Jar”,”imageType”:”EMBEDDED”,”sourceImageId”:”Whimn-100419″},{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”b55af02eb81e2a1043d34c002e839168″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/b55af02eb81e2a1043d34c002e839168″},”originId”:”Whimn-100418-major_event”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Photo: Getty”,”subtitle”:”Photo: Getty”,”description”:”Photo: Getty”,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/image\/v1\/b55af02eb81e2a1043d34c002e839168″,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Whimn”,”creditedSource”:”Whimn”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2018-01-22T23:19:30.000Z”,”dateLive”:”2018-01-22T23:19:30.000Z”,”dateCreated”:”2018-01-22T23:17:21.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”referenceType”:”PRIMARY”,”related”:[],”domainLinks”:[],”categories”:[],”keywords”:[],”authors”:[],”domains”:[],”locationGeoPoints”:[],”userOriginUpdated”:”hannahroseyee”,”systemOriginUpdated”:”WORDPRESS”,”domainOriginUpdated”:”Whimn”,”urlTitle”:”photo-getty”,”revision”:1,”containerTypes”:[“EMBEDDED”],”format”:”png”,”width”:650,”height”:366,”imageName”:”Swearing”,”imageType”:”EMBEDDED”,”sourceImageId”:”Whimn-100418″},{“contentType”:”VIDEO”,”id”:{“value”:”7059005c0cab3108e8304eaaec987efb”,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/7059005c0cab3108e8304eaaec987efb”},”originId”:”RvMTRzOTE66W-DsgeAlFeiMqH40YHBCC”,”origin”:”VIDEO_INTEGRATOR”,”title”:”Comedian Kate McKinnon will brighten your day. 1.321 palabras más

Strength

Darrer concert del 2017: fotos del recital "Flute Spirit" del 23 de desembre a Tarragona

Imatges del recital a “D’Energia Disciplines Orientals” en el que vaig interpretar una selecció de peces del meu darrer CD “Flute Spirit”, consistent en obres per a flauta sola i flauta en sol sola de compositors del s. 97 palabras más

Flauta Sola

Fotos de la presentació del CD "Flute Spirit"

Gràcies de tot cor a tots els qui ahir em vàreu acompanyar en la presentació del meu primer disc en solitari: “Flute Spirit”. Va ser un èxit! 71 palabras más

Flauta Sola

Surprising Ways Swearing Is Improving Your Life

{“contentType”:”NEWS_STORY”,”id”:{“value”:”3b17055aba6a905d211ea965c23db796″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/3b17055aba6a905d211ea965c23db796″},”originId”:”Whimn-85679″,”origin”:”WORDPRESS”,”channel”:”NONE”,”title”:”Surprising Ways Swearing Is Improving Your Life”,”altTitle”:””,”subtitle”:”Surprising Ways Swearing Is Improving Your Life”,”description”:”

F**k yeah it is.“,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/link\/3b17055aba6a905d211ea965c23db796″,”canonicalOverride”:””,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”Whimn”,”creditedSource”:”whimn.com.au”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2017-11-13T04:37:35.000Z”,”dateLive”:”2017-11-13T03:45:40.000Z”,”customDate”:”2017-11-13T03:43:40.000Z”,”dateCreated”:”2017-11-13T03:52:12.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”thumbnailImage”:{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”abc76ca01cffad121daaeba60a422ec4″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/abc76ca01cffad121daaeba60a422ec4″},”originId”:”Whimn-85680-spp_thumbnail”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”Turns out swearing is actually good for you. Photo: iStock”,”description”:”Turns out swearing is actually good for you. 2.858 palabras más

Strength