Etiquetas » Josué

Idolatria ang Pagluhod sa Harap ng Rebulto

Isa sa mga patunay ng mga Protestante tungkol sa puna na sinasamba daw ng mga Katoliko ang mga imahen ay ang pagluhod sa harap nito. Naniniwala sila na ang pagluhod at pagyukod sa harap ng isang tao o larawan nito ay tanda ng pagsamba.   959 palabras más

Josué - M.o.D

The last time we covered Josué was back in 2015 with his Bad News EP, a jazzy joint that is still worth taking a listen to almost two years later.  288 palabras más

Featured Audio