El 2 de juny “Vint-i-cua” va ser presentat a La Iguana. Gràcies, amics.