Etiquetas » Literatura

Si o vello Sinbad volvese ás illas

– Sari, ademáis que o leme vai facéndoche calo nas mans, pro non no corazón. Son meleiros os figos das hortas de lonxe, pro tes unha figueira de teu na terra onde naciches, e vas navegando por Badrubaldur e ollas pasa-los malvises, e pergúntaste: ¿cantos figos de meu peteirarán hogano? 78 palabras más

Literatura

XCIV

Si algún día,

Cualquier día,

Soñé,

En lo que sería mi vida

Jamás imaginé,

Que esta alegría,

Insospechada,

Me esperaría.

Y nunca, creí

Que vos, 14 palabras más

Poesia

Why Do We All Want To Look Like Unicorns?

{“contentType”:”NEWS_STORY”,”id”:{“value”:”4aeec826421d809319a5d25d0ed8348a”,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/content\/v2\/4aeec826421d809319a5d25d0ed8348a”},”originId”:”Whimn-18673″,”origin”:”WORDPRESS”,”channel”:”NONE”,”title”:”Why Do We All Want To Look Like Unicorns?”,”subtitle”:”Why Do We All Want To Look Like Unicorns?”,”description”:”

Maybe it\u2019s because horses don\u2019t have bad hair days.“,”link”:”http:\/\/cdn.newsapi.com.au\/link\/4aeec826421d809319a5d25d0ed8348a”,”canonicalOverride”:””,”paidStatus”:”NON_PREMIUM”,”originalSource”:”whimn.com.au”,”creditedSource”:”whimn.com.au”,”version”:”PUBLISHED”,”dateUpdated”:”2017-03-27T08:17:26.000Z”,”dateLive”:”2017-03-27T07:55:32.000Z”,”customDate”:”2017-03-27T05:08:32.000Z”,”dateCreated”:”2017-03-27T05:19:49.000Z”,”status”:”ACTIVE”,”thumbnailImage”:{“contentType”:”IMAGE”,”id”:{“value”:”48cd1771329c36b500a29ba87ba2ff49″,”link”:”http:\/\/api.newsapi.com.au\/image\/v1\/48cd1771329c36b500a29ba87ba2ff49″},”originId”:”Whimn-18746-spp_thumbnail”,”origin”:”WORDPRESS”,”title”:”The best look for a meeting with your boss? 2.808 palabras más

Look

1-15 MARCH WRAP UP

Hello fellow readers! As the title says, in today’s post I’m going to be reviewing the books I’ve read during the first 15 days of the month of March. 700 palabras más

Imaginación Argentina

“El Aleph” de Jorge Luis Borges

“Bestiario” de Julio Cortázar

Ambos libros, una recopilación de pequeños cuentos que reslatan en su genialidad, la imaginación argentina de dos autores con estilos distintos del siglo XX. 240 palabras más

Book

Série Mulheres Árabes | # 21 Ahdaf Soueif

Ahdaf Soueif é uma escritora egípcia. É autora de duas coleções de contos – Aisha (1983) e Sandpiper (1996) – e dois romances, In the Eye of the Sun… 176 palabras más

Livre Expressão