Etiquetas » Materialismo Histórico

Karl Marx es plenamente actual...

Desde su llegada a Londres en 1849, Marx tuvo un poco de tiempo para consagrarse a El Capital…un borrador que había iniciado un par de años antes. 528 palabras más

Política Económica

LA LUCHA IDEOLÓGICA EN ESTOS TIEMPOS DE CRISIS DE IDENTIDAD POLÍTICA

LAS CLASES SOCIALES ESTÁN EN PERMANENTE CONFLICTO

Rodrigo Santillán Peralbo
A menudo se habla de la polarización de los sectores sociales y se la tilda de peligrosa, como si se quisiera ocultar la existencia de la lucha de clases que es… 7.020 palabras más

DOCUMENTOS

O positivismo do sentido común e a dialéitica materialista

A enteira doutrina marxista ten o seu fundamento na certeza de que o método do materialismo dialéitico é o correuto método de estudo científico, e que modificar este ou adulteralo con elementos estraños leva inevitabelmente a unha violentación do propio marxismo, derivando en desviacións esquerdistas ou dereitistas. 3.631 palabras más

Santiago

O marxismo e o xénero

As categorías son formas do ser, determinacións de eisistenza

Karl Marx

Unha das cuestións máis complicadas que se nos presenta hoxe en día ás comunistas é o tema da loita pola liberación da opresión de xénero. 6.796 palabras más

Santiago

El marxismo y el género

Las categorías son formas del ser, determinaciones de existencia

Karl Marx

Una de las cuestiones más complicadas que se nos presenta hoy en día a las comunistas es el tema de la lucha por la liberación de la opresión de género. 7.182 palabras más

Santiago

Música e sociedade burguesa

A tódolos que seguimos ao grupo Arctic Monkeys saberemos da nova do caso de evasión fiscal no cal se involucraron os catro membros da banda de Sheffield. 2.509 palabras más

Santiago

Música y sociedad burguesa

A todos los que seguimos al grupo Arctic Monkeys nos habrá llegado la noticia del caso de evasión fiscal en el que se han involucrado los cuatro miembros de la banda de Sheffield. 2.624 palabras más

Santiago