Etiquetas » PRL

Mobil-home : que faut-il compter d’autres lors de son achat ?

Le Mobil-home (ou la maison mobile) est une caravane de grande taille où on peut retrouver le confort d’une petite maison, destinée à être bougé et à être posé dans un camping. 318 palabras más

Pret

„Tak Polsce dopomógł bóg” - II

Złamanie kręgosłupa – część druga.

Po szokowym przeforsowaniu wywłaszczenia polskiego społeczeństwa z majątku narodowego i z miejsc pracy – co stało się w wyniku wyprzedaży w ciągu zaledwie 8 lat całego majątku przemysłowego i finansowego kraju zagranicznym kapitalistom za nie więcej niż 10% jego wartości, a tym samym pozbawienia gospodarkę i społeczeństwo źródeł dochodów -, złamanie moralnego kręgosłupa społeczeństwu mogło jednak się definitywnie udać tylko, gdy okradaniu umysłu ulegną nowe pokolenia. 776 palabras más

Poland

„Tak Polsce dopomógł Bóg” - I

Okradanie umysłu – część pierwsza.

Nigdy wcześniej jak dzisiaj po ćwierćwieczu reinkarnacji kapitalizmu nie dało się tak przejrzyście zrozumieć historyczne przesłanki dziejowych klęsk Polski. Zbiorowa pokoleniowa nieświadomość o przyczynach przegrania wielowiekowej walki o istnienie jako polityczny organizm narodowy, skutkuje spłodzeniem po 70 latach od wyjścia z niebytu w 1918 r. 1.596 palabras más

Poland

La prevención no es una opción

Existe en MRW la mala costumbre de hacerlo todo de palabra, sin constancia por escrito, ni mucho menos copia para los Trabajadores de asuntos que les afectan.  257 palabras más

MRW

Polska i irracjonalność

Ostatnie wybory w Polsce dowiodły jednego – że Polacy nie są zadowoleni z dotychczasowej władzy, pokazali jej tym samym czerwoną kartkę. I to z punktu widzenia zwykłego obserwatora sceny  politycznej jest zupełnie zrozumiałe. 1.979 palabras más

Polska