Etiquetas » RH

Leni The Ignorant

Are we serious about taking people out of poverty? This, I think, is the burning question of the day. Any government worth its salt MUST ask this question and then find and provide REAL solutions to this monster of a problem. 1.114 palabras más

Have you got the soft skills ?

What will be your job tomorrow? What kind of capacity will you need to acquire ten years from now? That’s hard to say, but one thing is certain: informal “soft skills” will be in high demand. 562 palabras más

News

Tak koncerny zastraszają ciężarne!

Badania populacyjne w zachodniej Europie wykazały, że konflikt serologiczny dotyczy 1,2% wszystkich ciąż, przy czym istotne klinicznie objawy dotykają tylko 0,4% ciężarnych kobiet. Mimo to w Polsce “złotym standardem” staje się podawanie immunolobuliny anty-D wszystkim ciężarnym, nawet tym u których prawdopodobieństwo wystąpienia konfliktu jest bliskie zeru! 1.088 palabras más

Featured