Etiquetas » Ruben

Latest Chelsea News

Hazard reportedly agrees a contract with Real Madrid, set to be 300k and 5 years.

Nicolas Pepe is extremely likely to become Eden Hazard’s replacement, after stating that the only London club he would move to is Chelsea. 176 palabras más

Eden Hazard

Կիսատ Պռատ

Դու կարծում ես այդ անձրևն է գլորվում պատուհանից
Ափսոսանքի խոսքերն են արտասվում․․․

Չէէէ, ոնցվոր սենց չէր, մի բան էլի խառնեցի։ Դե լավ, սենց էլ վատ չի թող մնա։ Էս էլ հո տոլմա չի, որ չկարենանք խառնենք։

480 palabras más
Thoughts

Ruben Sandwich with Southern Flair

Ruben Sandwich with Southern Flair

6 slices bacon; chopped

1 cup chopped onions

3 cloves garlic, minced

1 head cabbage; sliced

2 tsp. seasoned salt… 177 palabras más

Entree

#58 The list of names continues (28.7%)

Chapter 5 – The families of Ruben, Gad and half the clan of Manasse

Ruben was firstborn, but lost the firstborn rights because he desecrated his father’s bed. 288 palabras más

David

Expanding Worlds

– Olavi Popyeinawa

The world really is brighter and bigger than what I will ever know, I constantly keep surprising myself at all the new info I see and learn constantly. 412 palabras más

Personal

Vegan Ruben

This is a super yummy vegan recipe !

  • Rye bread
  • Vegan cheese slices or Swiss
  • Sauerkraut
  • Vegan meat slices

Toast bread. Top with sauerkraut, vegan cheese and cheese. 7 palabras más

Veggies