Etiquetas » Starsailor

Starsailor to headline Warrington Festival

STARSAILOR will be headlining Warrington Festival in a day that will pay tribute to Viola Beach’s legacy.

The band, which includes Warrington’s Ben Byrne and James ‘Stel’ Stelfox, will perform at Bank Park on Saturday, September 17. 253 palabras más

[WAM]

THIS MORTAL COIL's Magical Rendition of TIM BUCKLEY Pearl...

SONG TO THE SIREN is an intensely precious pearl written by TIM BUCKLEY (and writing partner Larry Beckett) in 1967 but only released three years later on his… 248 palabras más

Cover Of The Week

Odds & Ends - 'Silence is Easy'

It’s time to dust off yet another Spector production, – one that’s not too obvious to focus on when discussing Spector’s body of work.

As you may remember, my ongoing series of ‘odds & ends’ is meant to highlight and discuss some of the more overlooked Spector productions. 880 palabras más

Phil Spector

#21: "Some of Us"

SONG: “Some of Us”
ARTIST: Starsailor

My favorite lyric from this song is: “the heart that I stole, I’m never giving back…” but the song itself is a reminder that we all cope with what life throws at us in different ways just as James sings “Some of us laugh. 24 palabras más

Music For The Soul

Starsailor-ը տասներեք տարի անց

Ինձ հիշում եմ տասնվեց տարեկանում, երբ երեկոյան կենսաբանության պարապմունքից տուն էի գնում ու ականջակալներով Starsailor-ի Tie Up My Hands-ն էի լսում: Հիշում եմ նաև մեր հավաքույթները Նոնայենց տանը: Երբ այդ երգը միանում էր, անջատվում ու պառկում էի գետնին ու մյուսները ֆոտոներ էին անում: Հիշում եմ Պրահայում խմբի առաջին ալբոմը գնելն ու այն երգերն անգիր անելու աստիճանի լսելը: Հիշում եմ նաև, թե ինչպես էին ընկերներս դիսկը ձեռքից ձեռք խլում, կասետների վրա ձայնագրում կամ կոմպերի, իսկ ավելի ուշ՝ հեռախոսների մեջ գցում երգերը: 33 palabras más

Երաժշտություն