Etiquetas » Test

Talentoday – Ai cũng là người tài nếu hiểu bản thân

Bạn có biết rằng, bạn sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn trong sự nghiệp, nếu công việc bạn chọn phù hợp với tính cách và kĩ năng của bạn. 1.038 palabras más

Website

Hello world!

Tựa đề quá quen thuộc với một ai học lập trình. Vâng. Hello World. Bất kì ngôn ngữ nào khi bắt đầu học, chương trình đầu tiên đều là in ra màn hình dòng chữ Hello World. 537 palabras más

Game

Particles Test!

Here is a test using Particular on After Effects. This is something I really want to develop this further with different lighting, colours etc. But as a first attempt I’m pretty happy with it.

Animation

Format the page

Today, I will spend a little time customizing my creation… lets see what comes out of it!!!!

Take Our Poll

God Counts All Your Tears...

I know pain all to well, I know what it feels like to want to throw in the towel….a pain so heavy that it feels like you can pick it up. 258 palabras más